Föreningens styrelse

Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av följande personer

Stefan Bergsten – Ordförande (vald till 2019)

Petra Holm – Vice ordförande (vald till 2019)

Louise Fredman (vald till 2020)

Britt-Marie Nilsson (vald till 2019)

Martin Nyberg (vald till 2020)

Valberedningen består av

Ingemar Engström

Malin Bergsten (sammankallande)

Andreas Johansson