Föreningens styrelse

Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av följande personer

Gun-Britt Löfdahl (vald till 2023)

Martin Nyberg  (vald till 2022)

Louise Fredman (vald till 2022)

Britt-Marie Nilsson (vald till 2023)

Ingemar Engström (valde till 2023)

Valberedningen består av

Andreas Johansson

Andreas Lundh