Föreningens styrelse

Styrelsen väljs på föreningsstämman och består av följande personer

Petra Holm – Ordförande (vald till 2021)

Martin Nyberg – Vice ordförande (vald till 2022)

Louise Fredman (vald till 2022)

Britt-Marie Nilsson (vald till 2021)

Gun-Britt Löfdahl (vald till 2021)

Valberedningen består av

Ingemar Engström (sammankallande)

Andreas Johansson

Andreas Lundh