Filterbyte fläktaggregat

Fläktaggregaten finns på vinden och filter ska bytas enligt bilden nedan. Följ instruktionerna i manualen innan bytet sker. Bryt strömmen till aggregatet innan och kom ihåg att koppla in den igen efter bytet.

Filter beställs av föreningen och delas ut till varje hus i samband med byte.