Färg

Färgnummer inomhus:
– 0502-y på väggarna, snickerier och dörrar.

Färg på entrédörrar:
– Engelskt röd, NCS S4050-R
– Grå, NCSS7000N

Färg på fasad:
– Vit NCS S0502-Y