Altandäck – utbyggnad & inglasning

  • Bygga ut altandäcket. Medlem som vill göra detta måste lämna in en planritning till styrelsen som sedan tar ställning till förslaget.
  • Riktlinjer för att bygga ut altandäcket på baksida är att utbyggnad sker med 1,5 (3 meter godkänt från 2020) meter rakt ut samt att utrymme lämnas för häck med ca 20 cm per sida. (Räcker då med ena sidan om man har en hörntomt.)
  • Staket runt altandäck ska följa samma utseende som befintliga avskiljare mellan uteplatser och får ha en maxhöjd på en meter. Planritning skickas in till styrelsen innan byggnation påbörjas.
  • Riktlinjer för att bygga altandäck på framsida eller sätta staket kring altandäcket – kontakta styrelsen.
  • Inglasning och ombyggnation till uterum kan göras enligt stämmobeslut från 2018. Kontakta styrelsen för innan arbetet påbörjas då det ska göras enhetligt. Här finns ritningsförslag från tidigare medlemmar som byggt in altanen: