Altandäck

  • Bygga ut altandäcket. Medlem som vill göra detta måste lämna in en planritning till styrelsen som sedan tar ställning till förslaget.

 

  • Riktlinjer för att bygga ut altandäcket på baksida är att utbyggnad sker med 1,5 meter rakt ut samt att utrymme lämnas för häck med ca 20 cm per sida. (Räcker då med ena sidan om man har en hörntomt.)