Kontakt

(2021-01-16 – e-posten är tillfälligt ur funktion, vi hänvisar till Facebookgruppen så länge) Skicka e-post till styrelsen på (E-posten går vidare till styrelsemedlemmarna)

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook för föreningens medlemmar.