Kontakt

Kontakt med styrelsen kan ske via Realnode.

 

Föreningen har även en sluten grupp på Facebook för föreningens medlemmar.

Inför årsstämman så kan medlemmar inkomma med motioner. Sådan motion ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan datum för årsstämman.