Träolja

  • Inoljning av altandäck är ok om Nitor Wood Cleaner och Wood Protection används. Ingen annan olja är tillåten.