Tidpunkter för åtgärder efter besiktning

Tiderna nedan gäller för åtgärderna som NCC ska utföra efter besiktningen.

Datum               Dagar                 Kärleksstigen

V17                     26,27,28            2,4,6

V18                     3-7 / 5                8,10,12,14,16,18

V19                     10-14                  20,22,24,26,28,30

V20                     17-21                  32,34,36,38,40,42                      

Utöver dessa tider kommer NCC att åtgärda utvändiga detaljer när vädret tillåter det.

NCCs kontaktperson på plats:

Kennet Andersson: 0790-727243

Tider för garantibesiktningen 13 – 15 april

Tiderna inför besiktningen 13 april finns nu tillgängliga i bifogad fil. Vänligen kontrollera era tider samt att det går att få tillgång till ert radhus för besiktningsmännen på den utfästa tiden.

Det viktiga är att besiktningsmännen kan inspektera, ni kan vara med i den mån ni kan vara med.
Tiderna är preliminära då besiktningsmännen inte kan veta i förväg hur lång tid besiktningen tar i respektive hus. Dom kommer alltså INTE stå och vänta in en tid utan går vidare så fort dom är klara med huset innan. Därför är det bra om man även kan se till att ert radhus är tillgängligt åtminstone samma förmiddag/eftermiddag som er tid är.

Om ni inte själva har möjlighet att öppna ert radhus på er respektive tid så kan ni överlåta er nyckel till styrelsen i god tid innan besiktningen. Kontakta i så fall någon i styrelsen.

Då besiktningen kommer att inkludera vindsutrymmet så är det bra om det är undanstädat så det är möjligt att inspektera rör som finns där samt luckan till yttertaket.

Städdag våren 2021

Söndagen 11 april klockan 10 har vi planerat en städdag.

I år kommer fokus ligga på ogräsrensning i våra gemensamma häckar (detta på grund av stundande besiktning).

Vi önskar att ni (innan eller efter städdagen) rensar ogräs i era egna häckar, så att inte besiktningsmännen kan anmärka på att vi inte skött våra åtagande.

På grund av covid-19 kommer vi tyvärr inte att ha någon avslutande korvgrillning.
Info om besiktningen kommer i era postlådor i början på nästa vecka!
Hälsningar
Styrelsen

Garantibesiktningen

Garantibesiktningen kommer preliminärt att ske mellan 13-16 april. Styrelsen återkommer när vi har mer info. För att besiktningen ska gå smidigt så behöver besiktningsmännen tillgång till era lägenheter när det väl är dags.

E-posten tillfälligt ur funktion

Det har visat sig att vår e-postadress varit ur funktion en stund. Vidarebefordringen har inte fungerat som den ska och det beror på problem hos FS Data. De i sin tur arbetar med att lösa problemet men vi kan inte vet när de löst frågan. Använd gärna vår grupp på Facebook om ni behöver komma i kontakt med styrelsen så länge.

Angående beskitningen

Delar av styrelsen har 22 september haft telefonmöte med representant på PART. Styrelsen har beslutat att anlita PART som samordnare mellan oss (Brf Kärleken) och NCC vid kommande 5-årsbesiktning. Processen har inletts och vi återkommer med information så fort vi vet mer

Uppdatering: Vid besiktningstillfällen så kommer 3-4 olika besiktningsmän behöva tillgång till lägenheterna. Är det ett hinder för er att besiktningsmännen behöver tillgång till lägenheten med anledning av Covid 19 så återkom snarast till styrelsen.

Inför årsmötet och uterum

Styrelsen har nu fått de svar som vi inväntat från Byggnadsnämnden angående utformningen av uterum.

Vilket medför att Styrelsen har beslutat att dra tillbaks den motion som styrelsen har skickat in för årsstämman den 28/8.

Då det förslag i motionen inte är möjlig att genomföra pga att byggnadsnämnden i Halmstad Kommun inte godkänner den typen utav uterum. Då man kräver brandklassade väggar mellan husen oavsett hur nära eller hur långt ifrån man bygger mellan grannarna.

Och om man nu hittar ett brandklassatt glas så kostar det väldigt mycket mer än en brandklassad trävägg, så är det inte försvarbart att försöka hitta någon klassad brandvägg i glas.

Det innebär att Ni INTE ska ta ställning för den motion som styrelsen har föreslagit. Då den alltså dras tillbaks.

Mvh

Styrelsen

Brf-Kärleken