Information från styrelsemöte 2 september samt inför stämman 5 september

På senaste styrelsemötet så beslutades att föreningen kommer att ha en städdag söndagen den 14 oktober, kl. 10-13.

Vi städar, klipper gräsmattan och grillar lite korv.

OBS! Ni om har ”trädgårdsvecka” innan städdagen ska INTE klippa gräsmattan. Vi vill ge den en chans att återhämta sig efter sommarens torka. Töm soptunnan och rensa ogräs.

Extrastämma den 5 september – föreningen ska på stämman bland annat fatta beslut om byggande av uterum. Gällande materialet som ni fått i era postlådor så är det styrelsens uppfattning (efter samråd med PART) att:

 • Spaljén ska vara kvar mellan uteplatserna/uterum

 • Underhållet/kostnaderna ska ligga på varje enskild medlem och inte på föreningen.

 

Beslut om att anta förändrade stadgar kommer också att tas upp.

 

Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 17 september den 2018.

Uppdatering angående häck med buskar

Vår ordförande, Stefan, har idag haft en besiktning utav våra buskar och grön område med NCC.
Resultatet är att vi kommer att få buskarna ut mot Sofiebergvägen utbytta på garanti och till lika höjd så som staketet.
Man kommer också att byta ut de plantor i mellan husen som inte är ok på garantin. De ersätts utav likvärdig höjd som de som sitter där idag och är okej.
Har också fått honom (NCC) att hjälpa till att få klart asfalteringen här i området.
Han kommer också prata med kommunen så de återställer de plattor som flyttats eller inte ligger så som de ska innan asfalteringen sker ( eller i samband med asfalteringen )
Ovanstående skall åtgärdas efter semestrarna, så jag utgår då ifrån att det blir i slutet av augusti alt början september.

Info från styrelsemöte 1/7 2018

Följande frågor har behandlas på mötet:

Staket runt ”den egna” tomten

 • Styrelsen säger nej till trästaket uppe vid Sofiebergsvägen. Nätstaket av typen som Kärleksstigen 8 och 16 har är ok att sätta upp (så länge närmsta grannarna godkänner). Vi försöker skynda på besiktningen av häckplantorna. Vi hoppas kunna byta dessa mot högre plantor längs Sofiebergsvägen inom en snar framtid.

 

Extra föreningsstämma

 • När: onsdag den 5 september kl. 18:00.
 • Var: NTO-huset på Kärleken
 • Vad: Nya stadgar och byggande av uterum

 

Förtydligande gällande planteringar!

 • Rabatter med blommor är ok att anlägga.

 • 2 st. pallkragar/tomt är godkänt. Vid önskemål om flera, kontakta styrelsen.

 • Övrig plantering i trädgården, t.ex. buskar och träd kräver styrelsens godkännande. Detta gäller oavsett storlek och sort!

 • Det är inte heller ok att ta bort häckplantor för att plantera annat i dess ställe.

 • Görs detta ändå utan styrelsens godkännande, kan medlemmen bli tvungen att riva upp det som redan planterats.

Nästa styrelsemöte planeras till söndagen den 2 september 2018.

Om ni önskar ta upp en fråga på inför ett styrelsemöte så är ni välkomna att kontakta styrelsen.