E-posten tillfälligt ur funktion

Det har visat sig att vår e-postadress varit ur funktion en stund. Vidarebefordringen har inte fungerat som den ska och det beror på problem hos FS Data. De i sin tur arbetar med att lösa problemet men vi kan inte vet när de löst frågan. Använd gärna vår grupp på Facebook om ni behöver komma i kontakt med styrelsen så länge.

Angående beskitningen

Delar av styrelsen har 22 september haft telefonmöte med representant på PART. Styrelsen har beslutat att anlita PART som samordnare mellan oss (Brf Kärleken) och NCC vid kommande 5-årsbesiktning. Processen har inletts och vi återkommer med information så fort vi vet mer

Uppdatering: Vid besiktningstillfällen så kommer 3-4 olika besiktningsmän behöva tillgång till lägenheterna. Är det ett hinder för er att besiktningsmännen behöver tillgång till lägenheten med anledning av Covid 19 så återkom snarast till styrelsen.

Inför årsmötet och uterum

Styrelsen har nu fått de svar som vi inväntat från Byggnadsnämnden angående utformningen av uterum.

Vilket medför att Styrelsen har beslutat att dra tillbaks den motion som styrelsen har skickat in för årsstämman den 28/8.

Då det förslag i motionen inte är möjlig att genomföra pga att byggnadsnämnden i Halmstad Kommun inte godkänner den typen utav uterum. Då man kräver brandklassade väggar mellan husen oavsett hur nära eller hur långt ifrån man bygger mellan grannarna.

Och om man nu hittar ett brandklassatt glas så kostar det väldigt mycket mer än en brandklassad trävägg, så är det inte försvarbart att försöka hitta någon klassad brandvägg i glas.

Det innebär att Ni INTE ska ta ställning för den motion som styrelsen har föreslagit. Då den alltså dras tillbaks.

Mvh

Styrelsen

Brf-Kärleken

Nytt datum för årsmöte

Styrelsen har beslutat ett nytt datum för årsmötet som behövde flyttas av praktiska skäl. Nytt datum som gäller är 28 augusti 2019 klockan 18.00. Mer info med plats och dagordning kommer när det närmar sig mötesdatum.

Angående de nya häckplantorna

Enligt rekommendation som styrelsen fått så kommer de nya häckplantorna inte att klippas nu till våren på grund av att de är nyplanterade. Klippning kommer att ske till hösten istället, instruktion kommer när det är dags.

Tidigare planerad häck är ok att klippa ned nu på våren och kommer att göras vid nästa planerade städdag som nu blev flyttad till 19 maj.

Garantibesiktning samt mötes och aktivitetsdagar 2019

Föreningen har en garantikontroll att begära från NCC för att åtgärda eventuella problem som visat sig efter en tid.  Styrelsen har beslutat att vänta till nästa år med att begära denna garantikontroll. Detta för att inte missa något som eventuellt ännu är dolt.

Har ni något som ni tycker borde åtgärdas vid en sådan garantikontroll, kontakta gärna styrelsen. För mer brådskande åtgärder kontaktas i vanlig ordning PART förvaltning.


  • Nästa städdag planeras till söndagen 28 april, klockan 10.00  Flyttad till 19 maj.
  • En höstfixdag med någon aktivitet planeras till lördagen 31 augusti, klockan 10.00
  • Nästa ordinarie Årsmöte blir tisdagen  28 maj, klockan 18.00 Flyttad till 28 augusti kl 18.00

Mer info kommer inför varje tillfälle.

Inbjudan till brandskyddsträff 28 oktober

En inbjudan till en brandskyddsträff 28 oktober har delats ut era brevlådor.

Från inbjudan:

  • När: Söndag 28 oktober 9.00 – 12.00
  • Var: Räddningstjänsten Halmstad (BAS), samling vid huvudentrén där även parkering finns.
  • Fika: Tar var och en med sig
  • Kläder: Efter väder. Vi kommer att vara både ute och inne.
  • Vilka: Ni som bor i våra radhus på Kärleksstigen
  • Anmälan: Lämnas i brevlådan på Kärleksstigen 30. Anmälan senast 21 oktober.

Program

9.00 – 10.00 Brandskyddsutbildning i lektionssal.

10.00 – 11.00 Praktiska övningar och förevisning (brand i kläder, spis, släckare m.m)

11.00 – 12.00 Visning av brandbilar, åka stegbil, dela ut lite saker till barnen (lämplig tid att fika).

Brandskyddsträffen fixas av Ingmar Engström (Kärleksstigen 30)

Anmälan lämnas direkt i Ingmars brevlåda (ej via e-post eller Facebook) senast 21 oktober, skriv er adress samt hur många vuxna/barn som kommer.