Inför årsmötet och uterum

Styrelsen har nu fått de svar som vi inväntat från Byggnadsnämnden angående utformningen av uterum.

Vilket medför att Styrelsen har beslutat att dra tillbaks den motion som styrelsen har skickat in för årsstämman den 28/8.

Då det förslag i motionen inte är möjlig att genomföra pga att byggnadsnämnden i Halmstad Kommun inte godkänner den typen utav uterum. Då man kräver brandklassade väggar mellan husen oavsett hur nära eller hur långt ifrån man bygger mellan grannarna.

Och om man nu hittar ett brandklassatt glas så kostar det väldigt mycket mer än en brandklassad trävägg, så är det inte försvarbart att försöka hitta någon klassad brandvägg i glas.

Det innebär att Ni INTE ska ta ställning för den motion som styrelsen har föreslagit. Då den alltså dras tillbaks.

Mvh

Styrelsen

Brf-Kärleken

Nytt datum för årsmöte

Styrelsen har beslutat ett nytt datum för årsmötet som behövde flyttas av praktiska skäl. Nytt datum som gäller är 28 augusti 2019 klockan 18.00. Mer info med plats och dagordning kommer när det närmar sig mötesdatum.

Angående de nya häckplantorna

Enligt rekommendation som styrelsen fått så kommer de nya häckplantorna inte att klippas nu till våren på grund av att de är nyplanterade. Klippning kommer att ske till hösten istället, instruktion kommer när det är dags.

Tidigare planerad häck är ok att klippa ned nu på våren och kommer att göras vid nästa planerade städdag som nu blev flyttad till 19 maj.

Garantibesiktning samt mötes och aktivitetsdagar 2019

Föreningen har en garantikontroll att begära från NCC för att åtgärda eventuella problem som visat sig efter en tid.  Styrelsen har beslutat att vänta till nästa år med att begära denna garantikontroll. Detta för att inte missa något som eventuellt ännu är dolt.

Har ni något som ni tycker borde åtgärdas vid en sådan garantikontroll, kontakta gärna styrelsen. För mer brådskande åtgärder kontaktas i vanlig ordning PART förvaltning.


 • Nästa städdag planeras till söndagen 28 april, klockan 10.00  Flyttad till 19 maj.
 • En höstfixdag med någon aktivitet planeras till lördagen 31 augusti, klockan 10.00
 • Nästa ordinarie Årsmöte blir tisdagen  28 maj, klockan 18.00 Flyttad till 28 augusti kl 18.00

Mer info kommer inför varje tillfälle.

Inbjudan till brandskyddsträff 28 oktober

En inbjudan till en brandskyddsträff 28 oktober har delats ut era brevlådor.

Från inbjudan:

 • När: Söndag 28 oktober 9.00 – 12.00
 • Var: Räddningstjänsten Halmstad (BAS), samling vid huvudentrén där även parkering finns.
 • Fika: Tar var och en med sig
 • Kläder: Efter väder. Vi kommer att vara både ute och inne.
 • Vilka: Ni som bor i våra radhus på Kärleksstigen
 • Anmälan: Lämnas i brevlådan på Kärleksstigen 30. Anmälan senast 21 oktober.

Program

9.00 – 10.00 Brandskyddsutbildning i lektionssal.

10.00 – 11.00 Praktiska övningar och förevisning (brand i kläder, spis, släckare m.m)

11.00 – 12.00 Visning av brandbilar, åka stegbil, dela ut lite saker till barnen (lämplig tid att fika).

Brandskyddsträffen fixas av Ingmar Engström (Kärleksstigen 30)

Anmälan lämnas direkt i Ingmars brevlåda (ej via e-post eller Facebook) senast 21 oktober, skriv er adress samt hur många vuxna/barn som kommer.

Information från styrelsemöte 2 september samt inför stämman 5 september

På senaste styrelsemötet så beslutades att föreningen kommer att ha en städdag söndagen den 14 oktober, kl. 10-13.

Vi städar, klipper gräsmattan och grillar lite korv.

OBS! Ni om har ”trädgårdsvecka” innan städdagen ska INTE klippa gräsmattan. Vi vill ge den en chans att återhämta sig efter sommarens torka. Töm soptunnan och rensa ogräs.

Extrastämma den 5 september – föreningen ska på stämman bland annat fatta beslut om byggande av uterum. Gällande materialet som ni fått i era postlådor så är det styrelsens uppfattning (efter samråd med PART) att:

 • Spaljén ska vara kvar mellan uteplatserna/uterum

 • Underhållet/kostnaderna ska ligga på varje enskild medlem och inte på föreningen.

 

Beslut om att anta förändrade stadgar kommer också att tas upp.

 

Nästa styrelsemöte planeras till måndagen den 17 september den 2018.

Uppdatering angående häck med buskar

Vår ordförande, Stefan, har idag haft en besiktning utav våra buskar och grön område med NCC.
Resultatet är att vi kommer att få buskarna ut mot Sofiebergvägen utbytta på garanti och till lika höjd så som staketet.
Man kommer också att byta ut de plantor i mellan husen som inte är ok på garantin. De ersätts utav likvärdig höjd som de som sitter där idag och är okej.
Har också fått honom (NCC) att hjälpa till att få klart asfalteringen här i området.
Han kommer också prata med kommunen så de återställer de plattor som flyttats eller inte ligger så som de ska innan asfalteringen sker ( eller i samband med asfalteringen )
Ovanstående skall åtgärdas efter semestrarna, så jag utgår då ifrån att det blir i slutet av augusti alt början september.

Info från styrelsemöte 1/7 2018

Följande frågor har behandlas på mötet:

Staket runt ”den egna” tomten

 • Styrelsen säger nej till trästaket uppe vid Sofiebergsvägen. Nätstaket av typen som Kärleksstigen 8 och 16 har är ok att sätta upp (så länge närmsta grannarna godkänner). Vi försöker skynda på besiktningen av häckplantorna. Vi hoppas kunna byta dessa mot högre plantor längs Sofiebergsvägen inom en snar framtid.

 

Extra föreningsstämma

 • När: onsdag den 5 september kl. 18:00.
 • Var: NTO-huset på Kärleken
 • Vad: Nya stadgar och byggande av uterum

 

Förtydligande gällande planteringar!

 • Rabatter med blommor är ok att anlägga.

 • 2 st. pallkragar/tomt är godkänt. Vid önskemål om flera, kontakta styrelsen.

 • Övrig plantering i trädgården, t.ex. buskar och träd kräver styrelsens godkännande. Detta gäller oavsett storlek och sort!

 • Det är inte heller ok att ta bort häckplantor för att plantera annat i dess ställe.

 • Görs detta ändå utan styrelsens godkännande, kan medlemmen bli tvungen att riva upp det som redan planterats.

Nästa styrelsemöte planeras till söndagen den 2 september 2018.

Om ni önskar ta upp en fråga på inför ett styrelsemöte så är ni välkomna att kontakta styrelsen.