Stenläggning

  • Gällande stenläggning på framsidan har styrelsen beslutat att det är ok så länge samma stenar används och att stenarna läggs i linje med det som redan finns. Stenläggning på baksidan kräver beslut från styrelsen efter kontakt.
  • Kantsten är ok.